Rekisteri ja tietosuojaseloste

Yhteenveto Loving Wellness yrityksen toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Loving Wellness toiminta perustuu yksityisten henkilöiden sekä yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen, maksullisesti setä maksuttomasti. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Loving Wellness:n omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullisia palveluita tarjotaan ryhmäliikuntatunneilla, workshopeissa, kursseilla, kokonaisvaltaisessa hyvinvointivalmennuksessa, sekä yrityksille tilaus tuntien ja TYHY-päivissä.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä tarjolla olevista palveluista maksullisista, sekä maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Palveluiden myynnillä Loving Wellness mahdollistaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan uutiskirjettä, vaan uutiskirjettä lähetetään ainoastaan uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Loving Wellness.ltä tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Alla kerron tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytän. Tietoja ei käytetä mihinkään epämääräisiin tarkoituksiin, eikä jaeta ulkopuolisille. Asiakastietoihin voi päästä myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Loving Wellness:n sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Loving Wellness:n perustajan, Katja Mattilan käyttöön. Käytöstä vastaa Katja Mattila, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Loving Wellness jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Loving Wellness:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Lovingwellness.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Loving Wellness (y-tunnus: 2328940-9)

www.lovingwellness.fi 

Katja Mattila, puh. 040 7645909

Sähköposti: katja.mattila(at)lovingwellness.fi

Rekisterin nimi

Loving Wellness sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Loving Wellness:n asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Loving Wellness noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Loving Wellness:ltä ja samalla Loving Wellness ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen palvelun.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Lisäksi Loving Wellness sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta ei kerro minulle kuka se oli) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää Loving Wellness:n tarjoamia palveluita maksullisia, sekä maksuttomia paremmin ihmisten tarpeita palveleviksi ja jotta tiedän poistaa listoiltani ne, jotka eivät koskaan reagoi viesteihini. Näin en tee turhaa markkinointia ja täytä ihmisten sähköposteja turhaan.

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Loving Wellness:n ulkopuolelle. Eikä tietoja luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Loving Wellness sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Loving Wellness on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa työtiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Katja Mattilalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Loving Wellness oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Loving Wellness asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Loving Wellness:n postitusosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Katja Mattilalle, ks. yhteystiedot yllä.